настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

Без жребий няма равонство за жените

category Международни | Активизъм и протести | Коментар author Saturday, 08 March 2014, 13:58author by Йорам Гат Докладвай тази статия на редакторите

Есето по-долу е написано по предложение на Кампбел Уолас. То е замислено като опит за привличане на феминистки към каузата на демокрацията чрез жребий. Като странична бележка, смятам, че си заслужава да се подчертае, макар и разбира се, мъжете да могат също да бъдат феминисти, и някои от тях са, че все още е проблемен въпросът, че всички редовни пишещи в този блог за равенството чрез жребия са мъже.

simoneweilcover1.jpg


 • Преди почти 100 години, когато борбата за всеобщото избирателно право в САЩ се приближава успешно до своята кулминация с 19-тото Постновление, анархо-феминистката активистка Ема Голдман написва есето си "Жените и избирателното право". То започва така:

 •     Хвалим се, че живеем във време на напредък, на наука и прогрес. Не е ли странно тогава, че все още вярваме в идоли за преклонение? Вярно е, че нашите кумири имат различни форма и съдържание, но тяхната пагубност се таи в надмощието им над човешкия ум, досущ както и тези от предишните епохи. Нашият модерен идол е всеобщо избирателно право. Тези, които все още не са постигнали тава право се борят чрез кървави революции, за да го получат, а онези, които са заслужили неговото господство, пренасят тежки жертви на олтара на това всесилно божество. Горко на еретиците, които се осмелят да се осъмнят в тази божественост!

 • И по-долу:

 •     Няма никаква причина да се предполага, че жената, в неиния път към еманципация, е била или ще бъде подпомагана от гласоподаването.

 • Гласоподаването като кумир

 • Достоверността на Голдмановите встъпителни думи не е намаляла с течение на времето. И действително "изборният идол" е описание с две думи на почти цялата политическа мисъл за последните 100 години, както обществена, така и научна. Що се отнася до Голдмановото последно твърдение, то може да се възприема за малко крайно, но това, което е ясно е, че избирателното право за жените никъде, от 100 години не е довело жените в близост до равенство с мъжете. Макар постигането на правото на гласоподаване да е средство за еманципация (а не само крайъгълен камък, каквото със сигурност е било), то все пак е очевидно, че този инструмент не е толкова мощен, колкото неговите най-ревностни защитници са вярвали, че то ще бъде (1).

 • През 2014 г. жените все още представляват едно дребно малцинство в почти всички избрани  високопоставени политически институции. В Конгреса на САЩ по-малко от 20% са жени, докато общо на шатски избирателни длъжности и в щатските законодателни органи те представляват по-малко от 25% (2). Ситуацията в Европа е малко по-добра, но все още няма европейска страна, в която да има мнозинство от жени в парламента и само в три страни делът на жените е над 40% (3).

 • Много по-важно, отколкото липсата на равен дял в избирателните длъжности е фактът, че един век на гласуване не е успял да изравни женските власт и статути във всички аспекти и дейности в западния модел общество. Жените са по-бедни от мъжете (4), заемат по-нископоставени професии и по-ниски позиции в правителството, бизнеса, военните, и мощните организации (5).

 • Фактът, че избирателно право за жените не е успяло да произведе обещаното равенство, не би изненадал Голдман. Както посочи тя, при положение, че гласуването на мъжете през 19-ти и началото на 20-ти век не успява да обърне властта срещу елитите, то тогава очакването, че жените биха били в състояние да упражняват власт чрез избори, е нереалистично. Избирателите, тогава, както и сега, мъжете като жени, имат много ограничено влияние в политиката. Избирателната система не е канал за изразяване на интересите, идеите и светогледа на избирателите. Това е просто начин за арбитриране на властта сред малък, предварително избран набор от опции.

 • С други думи, независимо дали изборите са ограничени до бели мъже, притежаващи собственост, или са отворени за всички мъже, или за всички хора, избирателната система не е демократична система - това е олигархична система. Това е система, която поддържа властта в ръцете на един елит. Избирателният елит е система от хора и организации. Организациите са механизми за постигане и упражняване на власт - политически партии, мас-медийни канали, големи предприятия и свързаните с тях организации. Тези организации си сътрудничат и се конкурират за властта. Гласополучаването е една от дейностите на тези организации.

 • Членовете на елита са мъже и жени, с характеристики, които се различават от тези на по-голямата част от населението. Те представляват стабилна каста, която се променя много постепенно в продължение на десетилетия и векове. Фактът, че този елит все още е доминиран от мъже, е само един аспект от характера на избирателния механизъм. По-важен аспект е, че жените, които са избрани, са много нетипични жени (по същия начин, разбира се, избраните мъже са нетипични мъже)- те са по-възрастни, по-богати, по-образовани, по-амбициозни, по-широко известен и по-добре свързани и т.н. Те затова и не представляват и няма и как да представляват обикновената жената, досущ както избраните мъже не представляват обикновения мъж.

 • Записът на гласуванията на американските конгресистки показва, че като група те са едва различими от тяхната мъжки колеги(6). По този начин, докато жените страдат от тежестта на икономическото неравенство, същевременно избрани жени играят своята роля в увековечаването и задълбочаването на различията в доходите и подкопаване на икономическата сигурност. Както и съществени разлики в мнението между жените и мъжете, като например по-голямо отвращение от войната и по-висока загриженост за околната среда, не се отразяват в политическото въздействие на избраните жени.

 • Феминистката алтернативата: управление чрез жребий (демокрация)

 • (следва) http://equalitybylot.wordpress.com/2013/12/16/no-equali...tion/

 • Теглене на жребий или избори? Демокрация или аристокрация?

препратка: http://bulgaria.indymedia.org/article/42182
author by продължение и край на статиятаpublication date Monday, 10 March 2014, 18:44Докладвай тази статия на редакторите


 • Голдмановия скептицизъм за изборите се оказа добре обоснован, но въпреки това слабостта на нейното послание е ясна: Голдман не предлага алтернатива на изборната система, като начин за упражняване на политическата власт. Власста изисква организация, и ако избирателната система е отхвърлена, тъй като по дефиниция е недемократична, алтернатива трябва да бъде предложена или иначе борбата се губи в самото начало.

 • Демократичната алтернатива на изборите е използването на жребия. Жребият е практиката на подбор на лицата, натоварени с изпълнението на народната воля, чрез метода на случайна статистическа извадка от населението. Този древен механизъм оцелява в малко по-изродена форма в избора на съдебни заседатели, но същият механизъм може да бъде използван за избор на политически изпълнители, и в частност, членовете на законодателния орган.

 • Едни статистически представителни законодателни органи биха изпълнили идеала на битието, "в миниатюра, като точен портрет на народа като цяло" (7). Законодател, избран на жребий може да се очаква да съдържа членове на всяка подгрупа на населението според своето разпространение. По-специално, около половината от членовете на едно законодателно тяло, избрано на жребий ще бъдат жени. Но много по-важно от съвкупния дял на жените в правителството ще бъде фактът, че тези жени биха били наистина представителни за населението на жените (както мъжете биха били на населението от мъжете). Не само, че ситуацията на законодателите в живота би била представителна - възрасти, нива на доходи, семейни размери, образователни степени, етнически и културни среди и т.н. - но също и идеите, вярванията и светогледите биха били също така представени в законодателния орган според техния дял в населението.

 • Такова представителство може да се очаква да законодателства по начин, който защитава интересите на населението, а не по начин, който защитава интересите на политическия елит и неговите съюзници. Това би могло да се очаква да подобри състоянието на по-непривилегированите групи като цяло, но в случая на жените предимствата от жребия са най-ясни, поради факта, че за разлика от много други непривилегировани групи, жените не са малцинство в населението. Жените, следователно, не е необходимо да разчитат на коалиция с други подобно мислещи групи, за да отстояват позициите си и да променят обществените политики в съотвестствие с тях. Поради своя брой жените просто имат нуждата да бъдат представяни достоверно в органите за вземане на решения с цел да упражняват своята власт. Както Голдман знаеше преди сто години, изборите не могат да доставят достоверно представяне. Жребият, от своя страна, предлага да направи точно това.


 • Бележки:

 • [1] Сюзан Б. Аннтони: статуса на жените, минало, настояще и бъдеще, 1897.

 • "С вече получените предимства, с голямото освобождаване на обществените настроения, и с реалното доказателство, че резултатите от разширените възможности за жените са били за доброто на обществото, през следващото десетилетие трябва да видим приключването на борбата за равенство на половете. Най-трудните от битките са минали, и, въпреки че все още има нужда от генерали и войници, то най-голяма е необходимостта за корпуса на жените да влезе във владение и да задръжти земята, която е била спечелена. [...]

 • Ще има постепенно установяване на законите, признаващи подобрената позиция на жените във всички отрасли, но тук също никога няма да има пълно равенство, докато самите жени не се включат в създаването на законите и избора на законотворците. С оглед на този безспорен факт, напредналите мислители са съгласни, че най-големита усилията трябва да бъдат съсредоточени върху тази точка. [...]

 • Това може да се забави повече, отколкото си мислим; то може да се появи по-скоро, отколкото очакваме, но ще дойде ден, когато мъжът ще признае жена като равна, не само пред камината, но в съветите на нацията. Тогава, и не преди това, ще може да види свят перфектното другарство, идеалния съюз между половете, които ще доведат до най-високото развитие на вида."

 • [2] Център за американските жени и политика, Жените в изборни длъжности 2013.

 • [3] Икономическа комисия на ООН за Европа, данни 2012 г. трите страни с над 40% жени в парламента са Швеция, Финландия и Холандия.

 • [4] 30% от самотните жени живеят в бедност в сравнение с 15% от самотните мъже. U.S. Census Bureau, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2012, таблица 4. Във всички страни от ОИСР Средните заплати за мъжете са по-високи от тези на жените. Средната разликата е повече от 15% и само в две страни (Нова Зеландия и Белгия), тя е по-малко от 10%. Жените и мъжете в страните от ОИСР, стр. 15.

 • [5] В ОИСР 7% от мъжете и 4% от жените заемат ръководни длъжности. Жените и мъжете в страните от ОИСР, стр.. 23. Жените представляват 17% от S&P 500 директори, и 4% от S&P 500 главни изпълнителни директори.

 • [6] Например, поддръжката на мъжете и жените за войната: Accounting for the gender gap in public opinion (2012), Ben Clements; Elaborating on Gender Differences in Environmentalism (2000), Lynnette C. Zelezny, Poh-Pheng Chua, Christina Aldrich.

 • [7] "Мисли за правителството" (1776), Джон Адамс.

1618630_261640027342371_905562060_n.jpg

препратка: http://equalitybylot.wordpress.com/2013/12/16/no-equali...tion/
 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Sunday 19.04, 10:55

browse text browse image browse video browse audio

shumovo.jpg imageШумовото замърсяване – един от основните проблеми на Столична Община 18.04 10:55 0 comments

1310piketty.jpg imageТома Пикети не е заплаха за капитала през ХХI век 17.04 15:37 0 comments

textАрменският геноцид и след това 17.04 13:45 0 comments

arton527925f9fa_1.jpg imageЩе има ли край „войната срещу тероризма“ 16.04 22:46 0 comments

textОбама: отвъд публичнияобраз 15.04 01:17 0 comments

images.jpeg imageФестивал на здравословния начин на живот - “ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ” 14.04 18:33 0 comments

poster_2015_17_de_abril_ingles__final_corregido__cpia_2.jpg image17 април: ден на земеделческите борби 14.04 01:59 0 comments

laborunion.jpg imageОда за синдикатите 05.04 18:23 0 comments

Изоставена жп спирка - Източник: http://haiduk-tourist.blogspot.com/2014/05/blog-post_4545.html, автор: diana mincheva imageКАКВО ОЗНАЧАВА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ГУБЕЩИ ЖП ЛИНИИ НА ОБЩИНИТЕ? 04.04 19:40 1 comments

textИгнасио Рамоне и Ноам Чомски: Срещу империята на шпионажа 04.04 15:02 0 comments

efbww.jpg imageСтоп на социалния дъмпинг 23.03 16:15 1 comments

tjnrgb.jpg imageРезолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността н... 17.03 13:50 2 comments

textДългът – един век извиване на ръце 13.03 03:33 0 comments

_cropped.jpg image„Урок” по честно кино 12.03 04:46 0 comments

chergarianarchycopy.jpg imageПатриотизмът - опиум за угнетената душа 12.03 03:49 0 comments

20925_1.jpg image„Гео Милев и изкуството“ 09.03 14:43 0 comments

textРаботещи бедни 03.03 02:44 0 comments

debt.jpg imageНС да отмени решението си за 16 млрд. заем 03.03 01:26 1 comments

fr_caroussels_image_189.jpg imageОснови на биодинамичното земеделие 01.03 03:59 2 comments

growningcommunities.jpg imageGrowing Communities – практическа алтернатива на хранителната индустрия 27.02 23:41 0 comments

повече >>