настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

Жените и "политиката"

category Другата преса | Престъпност и корупция | Коментар author Thursday, 30 January 2014, 16:12author by Портал "Култура" Докладвай тази статия на редакторите

дебат в “Червената къща


 • Участват – Ирина Недева (журналист), Елена Стойкова (социолог), Даниела Божинова (ПП Зелените), Юлияна Николова (Реформаторски блок), Златина Карова (бивш общински съветник на СДС в СОС).

 • Думата политика е в кавички в заглавието, както би трябвало да бъде и думата демокрация по-долу, защото в материала те се разбират единствено в най-тесния им смисъл, на политиканската, партийна и медийна политика, а не на делата на полиса, засягащи и зависещи от всички и съответно думата демокрация използвана на мястото на представително управление, което исторически няма нищо общо с демокрацията, за която е необходим жребий.

 • No equality for women without sortition

 • http://equalitybylot.wordpress.com/2013/12/16/no-equali...tion/

 • Думата политика е в кавички в заглавието, както би трябвало да бъде и думата демокрация по-долу, защото в материала те се разбират единствено в най-тесния им смисъл, на политиканската, партийна и медийна политика, а не на делата на полиса, засягащи и зависещи от всички и съответно думата демокрация използвана на мястото на представително управление, което исторически няма нищо общо с демокрацията, за която е необходим жребий.

 • Много интересно от долния материал излиза, че всъщност в политиката няма жени, защото са по-бедни, а при представителното управление тези, които управляват са богатите, с други думи олигархия, а при истинската демокрация, когато се прилага жребият, тогава бедните участват в управлението, пропорционално на своя брой (99%), а също така и жените като преобладаваща част от бедните.

 • Феминизация на бедността в България

 •  http://bulgaria.indymedia.org/article/36577

 • Причината за причините - видео http://www.dokumentalni.com/?p=1911

 • Представителната демокрация не е демокрация. Първата стъпка към истинска демокрация е Конституция, написана и приета от народа.

 • Етиен Шуар в търсене на корена на проблема в съвременното общество.

 • Неговото мото: Конституция, написана от граждани и представители, избрани чрез жребий.x_9b531a43.jpg


 • Ирина Недева: Въпреки законите, наблюдаваме дисбаланс между жени и мъже в политиката

 • Във всички страни членки на ЕС много отдавна има действащи закони за равнопоставеност на половете, закони срещу полова дискриминация и изобщо законодателство, което гарантира равното участие на жените в политическия живот.  И въпреки това се наблюдава дисбаланс между жени и мъже в политиката – с едно малко изключение в Европарламента, където този дисбаланс е по-малък и където има повече жени. Интересно е защо това е така – дали е свързано с факта, че Европейският парламент е подценяван политически инструмент от гледна точка на националните политики и затова вторият пол влиза по-лесно в неговата сграда? Другият голям въпрос е до каква степен – в ситуацията, в която се намира България днес, – ще наблюдаваме едни традиционни избори за Европейски парламент или нерешените вътрешнополитически въпроси, включително нерешеният въпрос за възможни предсрочни парламентарни избори, ще се отрази върху евроизборите и дали всъщност те няма да заприличат на нещо като демо версия на парламентарни избори в български условия.

 • Въпросът за това дали се гледа сериозно или не на участието на жените в политическия живот е особено важен в контекста на повишаващото се тотално недоверие в политическия елит и кризата на представителната демокрация. Ако хората не изпитват доверие в политиците и всички сме съгласни, че това се вижда навсякъде – не само в България, – не е ли редно все пак да се запитаме кой всъщност е политикът. Тогава ще видим, че повечето политици навсякъде са мъже. Възможно ли е наличието на повече жени на политическата сцена да върне доверието и да промени облика, външните черти, характеристиките на това, което си представяме, когато чуем думата политик. Тоест дали това няма да е неочакваното решение на кризата на представителната демокрация?

 • Елена Стойкова: Българките са добре представени във властта, но доходите, с които разполагат, са много по-ниски от тези на европейските жени

 • Изследването, по което работихме миналата година, бе свързано статистически с въпроса за равнопоставеността на мъжете и жените във властта. Както вече стана дума, жените са представени най-добре в Европейския парламент. Следват националният парламент (около 23 %) и общинската власт (13 %). Тоест колкото повече слизаме на местно ниво, толкова повече спадат процентите на участието на жени в политиката. Сравнена с  останалите европейски страни, България стои много добре по този показател. Разбира се, в скандинавските страни процентите са много по-високи.

 • Една от основните пречки за участието на жените в политиката е неравнопоставеността по отношение на т. нар. индикатор за време, който е сбор на два индикатора – отделеното време в грижа за другия и време за социални доброволни активности. И двата индикатора включват неплатени дейности. По този индикатор заедно с Румъния сме на последно място в ЕС със 17 пункта, което е два пъти по-малко от останалите европейски страни. По останалите индикатори – образование и доходи – сме също много по-назад от останалите европейски страни и при все това имаме един и същ индикатор с тях по отношение на участието на жените в политиката. Това е един много интересен резултат – излиза, че донякъде българските жени са добре представени, но ресурсите и доходите, с които разполагат са много по-ниски от тези на европейските жени.

 • Има едно правило в социалната наука, че когато една област започва да се обезценява, тя се феминизира. Пример за това са съдилищата в България (76%) и Румъния (над 80%) – две страни, които са на последно място по полова равнопоставеност, но са на първо място в света по заетост на жени във върховните им съдилища: Административен и Касационен съд. Фактът, че на високите постове в съда стоят жени показва каква е институционална среда там.

 • Юлияна Николова: Жените в България употребяват най-много време за безплатен домашен труд

 • За мен решението не е в това жените да се доказват като мъже, а жените да се доказват като добри в политиката. Когато оправомощаваме един политик да ни представлява, ние му даваме силата на нашия глас, за да може той да защитава нашия интерес. Той ще защитава нашия интерес ако е добър, а не защото е мъж или жена. Той трябва преди всичко да е по-добър от другия, когато ни представлява и защитава интереса ни. Аз защитавам тази гледна точка и държа повече на меритокрацията – когато те избират, защото заслужаваш.

 • И тук се поставя въпросът за стартовите условия, това мъжете и жените да имат равен старт и равни условия, ако желаят да се занимават с политика. Вече се каза, че жените в България употребяват най-много време за безплатен домашен, или казано по нашему слугински труд, и този слугинаж – в българското общество все още не се приема за нормално тези отношения да са разделени поравно – предполага някаква неравнопоставеност.

 • През 2000 г. жените в българския парламент бяха 11 %, в следващия парламент бяха 28% и сега се връщаме малко назад – 23 %. Но в началото на този век изследванията показваха, че 80% от ръководните позиции в администрацията са заети от жени. Учудвам се, че и във върховните съдилища е така. Излиза, че там където натовареността е най-висока и престижът е най-нисък, има най-много жени. Аз обаче съм останала с убеждението, че там където има повече жени, много по-малко се говори за корупция, подкупи и непочтеност. Затова тази статистика за съда ме учудва доста.

 • Даниела Божинова: За да се насърчи участието на жените в политиката, трябва да има квоти

 • При Зелените в Европа е възможно да бъдат избрани две жени или един мъж и една жена, но няма как да бъдат избрани двама мъже. Правилото е жените да са 50% плюс, което е малко дискриминационно за мъжете, но се използва като временна мярка. Аз уважавам меритокрацията, но за съжаление и тя като демокрацията е идеал и не виждам никаква меритокрация в нито един сектор в България – ясно е как стават назначенията, конкурсите и т.н. За да има меритокрация и свободна конкуренция, жените трябва да имат същия бюджет на време. Техният бюджет на средства е ограничен – доказано е, че жените получават по-малко средства от мъжете. Аз съм на мнение, че трябва да има квоти или някакви други насърчителни мерки. Основното е да освободим времето на жените и мисля, че шведите са стигнали до това – те са направили всичко останало и са достигнали до определени проценти. Явно е обаче, че се стига до един праг, от който по-нататък квотите не могат да действат.

 • В България има какво да се желае, макар че на фона на балканските страни стоим долу-горе добре. Аз например бих препоръчала субсидиите на партиите да бъдат обвързани с присъствието на жени на избираеми позиции и избирането им в парламента, защото жените са данъкоплатци, както и мъжете, защото с парите на жените се плаща на партиите, за да вкарват мъже в парламента, с парите на жените се плащат субсидиите на тези партии. Смятам, че трябва да има някакво обвързване. А по отношение на времето и другите социални мерки, които са важни, според мен те се налагат по еволюционен път и изискват повече време. На нас обаче ни е нужен качествен скок и тази работа могат да я свършат квотите и подобни мерки.

 • Златина Карова: Нашата политическа система е непривлекателна и повечето жени я напускат разочаровани

 • От десет години не съм член на политическа партия. Аз може би съм пример за това как се влиза на квотен принцип в политиката. Въпреки това смятам, че нямаме нужда от квоти. Иска ми се да вярвам в това и по друга причина – аз съм майка на две разнополови деца и не бих искала те да бъдат подлагани на квоти. Не съм активна политически през последните десет години, но смятам, че съм много активно ангажирана обществено. Твърдя, че жените са по-добри общественички от мъжете – говорят по-добре, внушават повече доверие.

 • Защо смятам, че нямаме нужда от квоти – защото квотите предопределят един процент, който според мен не е естествен. Проблемът е, че нашата политическа система е непривлекателна. Впрочем искат ли жените – ако има квоти – да бъдат издърпвани, да попадат на по-избираеми места и да бъдат товарени с тази отговорност? Въобще искат ли те да бъдат активни участнички в политическия процес? Аз лично смятам, че те много бързо се разочароват от т. нар. политически апарат, който смила всяка лична и обществена изява, и една жена, която е по-чувствителна, би осмислила времето си с други занимания, включително слугинаж, и би намерила своята изява малко по-далеч от тези понякога мръсни игри. Според мен проблемът е в това дали жените искат да бъдат активни в политиката, толкова активни, че да получат квота и да бъдат изкарвани напред. Да не се окаже, че всъщност няма толкова желаещи и квотите се запълват от хора, които отиват там без ясно осъзнато чувство на общественички. Политическата изява има своята цена, тя е натоварена нееднозначно – ти се отказваш доброволно от лично време, поемаш риска да попаднеш в апаратни игри, приемаш доброволно името и животът ти да бъдат свързани с една неприятна политическа система, от която повечето жени се отказват разочаровани и напускат, неудовлетворени от постигнатото в периода, в който са били активни. Споделям личен опит – голяма болка е да разбереш, че времето, което си посветил на политиката, не си е струвало, че всъщност е можело да свършиш много по полезни неща.


 • Още от Етиен Шуар на български:

 • Отворено писмо до френските журналисти, 27 май 2005 г.

 • http://www.kultura.bg/media/my_html/2370/franceesh.htm

 • Искаме демократично Велико Народно събрание, СЛЕДОВАТЕЛНО теглено на жребий

 • http://bulgaria.indymedia.org/article/41975 (Съобщението/Le Message) (за превод...)

 • Втора глава от книгата "Пряката демокрация на 21 век":  Избор чрез жребий като устойчива съпротива срещу олигархията

 • http://www.lifeaftercapitalism.info/in-bulgaria/296-prq...inski

препратка: http://kultura.bg/web/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0...0%B0/
author by Openly Feministpublication date Thursday, 30 January 2014, 17:14Докладвай тази статия на редакторите

Двете най-опустошителни думи, които чува едно момче: БЪДИ МЪЖ.


Виж видеото: http://www.youtube.com/watch?v=hc45-ptHMxo (на английски)


http://therepresentationproject.org/

препратка: http://openlyfeminist.com/2013/12/27/%d0%b4%d0%b2%d0%b5...1%83/
author by Мариана ЯНЕВА - Списание Белаpublication date Monday, 03 February 2014, 15:38Докладвай тази статия на редакторите


 • Интервю с Гай Стендинг, ноември 2013 г.

 • Гай Стендинг е професор по икономическа сигурност в университета в Лондон, Великобритания. Автор е на 25 книги и множество научни публикации в областта на икономиката на труда. Професионалното му развитие минава през експертни и ръководни длъжности в Световната банка, Международната организация на труда, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Азиатската банка за развитие и Международната конфедерация на профсъюзите. Той е и сред основателите на Световната мрежа за базов доход (Basic Income Earth Network – BIEN), където в момента е почетен съпрезидент. Мрежата цели представянето на идеята за базов доход и обединява икономисти, философи и други интелектуалци от над 40 страни.

 • Гневни, объркани поради липсата на норми, постоянно тревожни, отчуждени, задушени от безперспективност, безсилни, нищожни, унизени… Ако дори веднъж сте изпитали поне три от тези чувства накуп на работното си място, вероятността да сте част или да сте на път да станете част от прекариата – „новата опасна класа“, както я нарича проф. Гай СТЕНДИНГ, е много голяма.

 • Казано на езика на социологията и икономиката, прекариат могат да се нарекат хора, които страдат от прекаритет –

 • непредвидим и несигурен жизнен статус

 • Това, естествено, се отразява върху цялостната психологическа нагласа на индивида. Когато благосъстоянието на материята стане мираж, благосъстоянието на духа също няма бъдеще. Затова прекариатът придобива „общо съзнание за уязвимост“, което включва не само трудова несигурност (временни трудови договори, неподходяща за образователния ценз работа, „криминални“ социални осигуровки и пр.), а нещо много повече – усещането, че „животът е изграден от несвързани звена, в чиито контекст не може да се изгради желаната професионална кариера и да се комбинират балансирано форми на работа, труд, забавление и свободно време“ според дефиницията на проф. Стендинг в книгата му „Прекариатът – новата опасна класа“, която той представи на международна конференция на синдикатите у нас през октомври.

 • – Професор Стендинг, и аз не се чувствам особено сигурна на работното си място. Спадам ли според Вас към прекариата?

 • – Вие ще определите. Но ако днес аз ви срещам като журналист, кой знае дали утре няма да ми сервирате кафе, докато говоря с друг журналист. Представителите на прекариата живеят в условия на хронична несигурност дори и да имат работа и заплата. Това е усещането да си „на ръба“.

 • – Къде в социалната пирамида се намира т.нар. прекариат?

 • – На върха на пирамидата са олигарсите – шепа свръхбогати хора. Под тях е елитът – финансисти и банкери, които обслужват олигархията. Следва т.нар. салариат (от англ. salary – „заплата“) – хората с постоянни трудови договори, осигуровки, пенсии. Под салариата са т.нар. профицианти (proficians – на англ. – комбинация от английските думи „професионалист“ и „техника“ (professional и technician). Това е армията от консултанти, високо платени, прескачащи от самолет на самолет. Под профициантите са обикновените работници, известни досега като пролетариат. Но редиците на тази класа оредяват постоянно, което създава възможност за появата на класата на прекариата. Тя обаче не е в основата на пирамидата. На самото дъно са лумпените – хората, които живеят на улицата, клошарите.

 • – Каква е причината за това ново разслоение на обществото? 

 • – Глобализацията и новият либерален модел, който доминира в много икономики, доведе до появата на модификации в живота на социума. Той принуди старата работническа класа – такава, каквато я познаваме – да намалее. На нейно място се появява нова нееднородна класа, която е в процес на образуване. Прекариат са както младежите с добро образование, които не могат да си намерят работа според квалификацията, така и милиони хора с несигурна по много признаци работа, както и онези, които работят на парче, на почасова заетост.

 • – Интересна теория… А защо смятате, че жените са по-заплашени от мъжете да се влеят в прекариата?

 • – Много жени стават прекариат не толкова заради несигурността на пазара на труда и на условията на труд, а защото не получават пари за майчинство, бонуси и награди. И защото доходите им намаляват и те започват да усещат несигурността не само на своето собствено съществуване, но и на това на децата си.

 • Съществуващата система за социално осигуряване осигурява хората на пазара на труда, но трудът, който жените полагат за отглеждане и възпитание на децата, както и за обгрижване на стари болни роднини в семейството, не подлежи на социално осигуряване. Тук идеята за безусловния базов доход (вж. подробности на стр. 42–43 – бел. моя), която напоследък е актуална в цял свят, може да окуражи труда, който се полага извън пазара на труда. И съответно да направи живота на жените по-смислен и по-сигурен. Впрочем несигурността на прекариата не може да се облекчи от социалното осигуряване, защото генерално старата система за социално осигуряване не работи и не стига до тази прослойка, не я „докосва“.

 • – Идеята за безусловен базов доход (ББД) ще спре ли процеса на прекариатизиране?

 • – Да, защото чрез ББД ще се преразпределят средствата от нарастващото неравенство и ще се дадат на хората от прекариата, което ще ги направи по-малко несигурни.

 • – Подкрепя ли ви прекариатът в тази идея?

 • – Навсякъде, където съм бил – в Италия, Бразилия, Швейцария, Япония – и съм се срещал с представители на прекариата, те са склонни да подкрепят идеята за ББД. Тази идея би стимулирала пренастройката ни за използване на времето. В момента елитът и салариатът имат контрол над времето. Прекариатът няма контрол над времето, което създава стрес – ментален и физически. Жените още по-трудно понасят този стрес от мъжете, тъй като са по-емоционални. Освен да работят, хората трябва да имат време да се грижат за семействата си, което също е труд. По-малко работа и повече време за полезен труд – това е идеята.

 • – Тази идея за ББД не е ли утопия?

 • – Идвам от Бразилия. Там в момента, в рамките на програма, подкрепяна от правителството, повече от 60 млн. бразилци получават всеки месец такъв базов доход, който на местна почва се нарича bolsa familia (в свободен превод – „семейна помощ“)Парите се връщат в семействата от специален национален фонд, който се натрупва от събиране на по-високи данъци от богатите хора. В момента 60 държави, доминирани от елита, разполагат с такъв фонд, но парите не се раздават на населението, а се разпределят между олигарсите. В Аляска този фонд се контролира от демократично правителство и от него всяка година на всеки гражданин се плащат близо 3000 долара безусловна сума като социална помощ. Това са крачки към реализиране на идеята за ББД в световен мащаб. В Норвегия такъв фонд съществува от 1970 г. и той също се използва за социални цели.

 • – Чух, че сте известен като Мистър Уомън (Мr. Woman) във връзка с работата Ви по пилотния проект за проучване на условията за реализация на идеята за ББД в страни като Бразилия, Индия и ЮАР? Защо ви наричат така?

 • – Да, в Индия 18 месеца определена част от населението получаваше ББД в рамките на този пилотен проект. Направо ми се доплака, когато разбрах за какво тези бедни жени са използвали тези пари – вложили са ги в образованието на децата си, в своето собствено усъвършенстване, за лечение… Това потвърждава убеждението ми, че хората, и по-специално жените, не се стремят само към по-хубави дрехи и по-охолен начин на живот, а имат нужда от по-достоен живот – за себе си и най-вече за децата си. ББД ще направи жените по-добри потребители, а не шопинг маниачки. Ще ги приобщи към обществото и ще облекчи усещането им за нестабилност и безнадеждност, което ги смазва и ги превръща в прекариат.

 • *Неологизъмът „прекариат“ (англ. precariat) е съставен от английските думи precarious (несигурен) и proletariat (пролетариат).

 • Прекариат*: НЕСИГУРНИ ФОРМИ НА РАБОТА

 • http://bulgaria.indymedia.org/article/42087

препратка: http://bela.bg/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0...1%82/
 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Monday 05.10, 02:40

browse text browse image browse video browse audio

text7 октомври - Световен ден за достоен труд 24.09 01:45 0 comments

yjymnuoetvt6enkhly4p.jpg imageПетима българи задържани на протест срещу златната мина в Халкидики 30.08 21:10 0 comments

texttyuerueryerert 07.08 13:20 0 comments

economistesca3a4.jpg imageНадзор над икономическата мисъл в университетите 25.07 17:54 1 comments

220pxbravenewworldrevisited.jpg imageКак ни манипулират 21.07 20:08 0 comments

618x346.jpg imageПоглед в бъдещето: Протест с изместен център 19.07 20:05 0 comments

textКостадина Кунева: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ "НАМИГНА" на НАТО 17.06 02:35 0 comments

seed_laws_poster_en_thumb.jpg imageПолитика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите региони 12.06 17:02 0 comments

textПовишават ефективноста на радиоактивно облъчване на мозъците 10.06 10:39 0 comments

1f33eb559193af8853c1e5f44c95edda.jpg imageГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ - БЪЛГАРИЯ ЗА МИР 05.06 21:47 0 comments

9f938b8ae38500613817a123c55f7761.jpg imageКакво можем да научим от етичния кодекс на древните индианци 30.05 18:19 1 comments

citizenfour1.jpg imageРеч на Едуард Сноудън при връчване на Награда за цялостен житейски принос 27.05 20:00 1 comments

csm_european_solidarity_greece_logo_8a39d2e6f7_2.gif image20-26 ЮНИ: ПРИЗИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛИЗАЦИЯ ОТДОЛУ НАГОРЕ ОТ ГРЪЦКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 27.05 13:42 0 comments

01.jpg imageНАТО, БТА и свободата на словото 26.05 02:39 1 comments

x_9b531a43_1_2.jpg imageБлизък изток: Най-голямата заплаха за населението все още е от страна на правителствата 24.05 15:57 0 comments

arton11610bb819.jpg imageDEBT OVER! 4-ти Европейски Летен Университет на CADTM 23.05 17:53 1 comments

banner_300x250.jpg imageСветовен марш срещу Монсанто 23 май 2015 20.05 20:05 2 comments

Let it be - лозунгът на протестите за свободно слово в България. imageВ подкрепа на честната журналистика в България и протеста на журналистите от БНР 19.05 04:29 0 comments

ustoichivo_razvitie_1.jpg imageНа Железницата ѝ е необходима обществена подкрепа повече от всякога 19.05 03:42 1 comments

zaplatata.jpg imageРаботник за еднократна употреба 18.05 18:36 0 comments

повече >>