настройки

  • - Езици [Languages] - bg | en

Предстоящи събития

няма събития, отговарящи на Вашата заявка!

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

Спират рекламите на ваксините "Ротарикс" и "Синфлорикс"!

category България | Образование и здравеопазване | Новини author Saturday, 07 December 2013, 17:00author by Граждани и родители против реклами на ваксини Докладвай тази статия на редакторите

Етичната комисия към Национален съвет за саморегулация установигруби решения в рекламите на ваксините "ротарикс" и Синфлорикс" и препоръча спираето им.

В решение № 156 на ЕК от 28.11.2013 на ЕК към НСС относно рекламата на "Ротарикс"  пише:"... Промените в новия клип не го правят по-малко стряскащ и внушаващчувство на страх или нещастие, което родителите изпитват за здравето на своитедеца, ако не ги ваксинират. За разлика от рекламния клип, излъчван през 2011г. внастоящия не е включена некоректна статистика за заболеваемостта исмъртността при заразяване с ротавирус и е избегнато подсилването на товавнушение с показване на празното бебешко креватче, което лесно може да сеасоциира с настъпила смърт на заразеното в клипа бебе. Според Етичнатакомисия премахването на тези елементи дава основание да се приеме, че липсвазлоупотреба с чувството за съжаление към болни бебета, поради което съставътна чл. 4.5. от Етичния кодекс не е изпълнен. Рекламното послание в новия текст,в комбинация с останалите визуални елементи в него обаче продължава давнушава, че само ако детето се ваксинира, то ще спи в дома си, в своето креватче. Сцените в болницата, показващи болно бебе с включени системи исилно притеснената до него майка продължават да предизвикват чувство настрах и състрадание.... Предвид направения по-горе анализ на постъпилата и допълнителносъбраната информация Етичната комисия към Националния съвет засаморегулация приема, че рекламният клип, излъчен през месец октомври 2013г.на ваксината Rotarix нарушава чл.4.4 от Националните етични правила зареклама и търговска комуникация в Република България: „Търговската комуникация не трябва да се възползва от чувството на страх или от нещастиеили страдание без основателна причина.” Основателността за предизвикване наподобен страх следва да се прецени с оглед на преобладаващата вероятност отзаразяване с ротавирус и настъпването на тежки усложнения в тази връзка,застрашаващи живота на болните. Както е споменато и в предишното решениена Етичната комисия, обсъжданата ваксина Ротарикс е доброволна, от коетоследва, че статистическите данни за заболеваемостта и настъпващите в резултатна това последици, са преценени от здравните власти в България на такова ниво,което не оправдава включването й в задължителния имунизационен календар.Доколкото рискът от заразяване с ротавирус все пак съществува, единственолекар-специалист може да прецени неговото ниво и да даде професионаленсъвет на родителите дали да ваксинират или не детето си точно с тази ваксина.Използването на рекламни клипове, които подбуждат страх и притеснение уродителите, е в състояние да повлияе върху тяхната емоционална преценка поначин, че те сами, без да разполагат с необходимите здравни познания иизчерпателна информация за ваксинацията, да настояват за поставяне наваксината Ротарикс като мярка за „презастраховане“. Подобно въздействиевърху родителското съзнание не би настъпило ако търговската комуникациясъдържаше чисто информативен характер за съществуването на подобна ваксина и нейното предназначение без емоционално внушение на страх и притеснение.... Етичната комисия препоръчва на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД търговската комуникация да бъде приведена в съответствие с нормите на Националнитеетични правила за реклама и търговска комуникация в Република България вопределения срок (5 работни дни), а при невъзможност за това, да спре излъчването й."(http://www.nss-bg.org/read_concl.php?id=161)Относно рекламата на "Синфлорикс:"... Разглежданата ваксина Synflorix е срещу Стрептококус пневмоние ипредставлява Конюгирана пневмококова ваксина. В рекламния клип сеспоменава, че ваксината се поставя като превенция на пневмококов менингит,усложнена пневмония и отит. Проблемни от гледна точка на зрителскатааудитория са изявленията: „Неваксинираният Петьо отново има отит“, както и„Synflorix ефективно защитава вашето бебе от …. и отит“.Заболяването отит означава най-общо възпалителен процес в областта наушите, което често се случва, особено при малките деца. Причините за него,както и характерът на самото заболяване са различни, и макар разглежданатаваксина Synflorix да предотвратява едни от най-сериозните му причинители, тяне може да елиминира всяко възможно ушно възпаление (отит). Така напримеротитът може да бъде: външен, който засяга външния слухов канал; среден, койтозасяга тъпанчето и слуховите костици и вътрешен, който засяга кохлеарнияапарат. Първичният среден отит в повечето случаи протича асептично (без дасе развиват болестотворни микроорганизми) и сравнително леко. Вторичниятсреден отит протича умерено тежко, като има риска от пробиване на тъпанчето,което е съпроводено с частична или пълна загуба на слуха. За средния отит вдостъпните източници се споменава, че не е живото застрашаващо състояние, нопри много от случаите настъпва частична загуба на слуха, поради което изисквасериозно лечение.При това положение Етичната комисия намира, че едно от въвеждащите вклипа изречение: „Неваксинираният Петьо отново има отит“ може да сеприеме като заблуждаващо в известна степен и целящо да внуши, че единствената причина за ушното възпаление на детето е, че то не е ваксинирано.Това внушение се допълва от изявлението в края на рекламата, според коетоваксината Synflorix ефективно защитава освен от други по-тежки заболявания и от отит, за който не е уточнено от какъв характер или причинител може данастъпи. Ако се приеме, че пневмококовият менингит и усложнената пневмонияса заболявания, за чиято същност и клинична картина масовата аудитория неразполага с достатъчно специализирани познания, то ушното възпаление (отит) е познато почти на всеки родител.Наблягането в рекламния клип върху обстоятелството, че Synflorixгарантирано предпазва децата от отит е подвеждащо и нарушава разпоредбата начл. 5.1. от Етичния кодекс.Предвид направения по-горе анализ на постъпилата и допълнителносъбраната информация, Етичната комисия към Националния съвет засаморегулация приема, че рекламният клип на ваксината Synflorix нарушаваследния текст от Националните етични правила за реклама и търговскакомуникация в Република България:5.1. Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда взаблуждение.Етичната комисия препоръчва на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД търговскатакомуникация да бъде приведена в съответствие с нормите на Националнитеетични правила за реклама и търговска комуникация в Република България вопределения срок (5 работни дни), а при невъзможност за това, да спре излъчването й."(http://www.nss-bg.org/read_concl.php?id=163)

author by Indy Revivalpublication date Saturday, 07 December 2013, 20:55Докладвай тази статия на редакторите

За да не се сливат - ако ви се появява текстов редактор за въвеждането на текст (с бутони за болд, линкове и тн) над него има един чекбокс Use HTML - гледайте да е избран.

препратка: http://bulgaria.indymedia.org/article/42002?language=bg...39486
author by Texpublication date Saturday, 07 December 2013, 21:29Докладвай тази статия на редакторите

Обаче трябва да е избран,

преди да вкарате текста,

иначе ви се слива, когато го натиснете.

author by Texpublication date Sunday, 08 December 2013, 02:32Докладвай тази статия на редакторите

Само дето, тогава не минават нито тагове, нито магове...Явно има проблем в кода, обаче няма кой да го поправи.

 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Tuesday 31.03, 19:50

browse text browse image browse video browse audio

efbww.jpg imageСтоп на социалния дъмпинг 23.03 16:15 0 comments

tjnrgb.jpg imageРезолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността н... 17.03 13:50 2 comments

textДългът – един век извиване на ръце 13.03 03:33 0 comments

_cropped.jpg image„Урок” по честно кино 12.03 04:46 0 comments

chergarianarchycopy.jpg imageПатриотизмът - опиум за угнетената душа 12.03 03:49 0 comments

20925_1.jpg image„Гео Милев и изкуството“ 09.03 14:43 0 comments

textРаботещи бедни 03.03 02:44 0 comments

debt.jpg imageНС да отмени решението си за 16 млрд. заем 03.03 01:26 1 comments

fr_caroussels_image_189.jpg imageОснови на биодинамичното земеделие 01.03 03:59 2 comments

growningcommunities.jpg imageGrowing Communities – практическа алтернатива на хранителната индустрия 27.02 23:41 0 comments

samain.jpg imageЗа религията, политиката и секуларизма 16.02 18:25 1 comments

textПолитика без политика: "ние" и "те" в протестите и кризата на представителството 11.02 02:01 0 comments

yin_yang_laozi1.jpg imageЕкологичното съзнание и особеностите на източната мисловност 07.02 19:08 0 comments

debt.jpg image15/2: Ден за протести в СОЛИДАРНОСТ С ГРЪЦКИЯ НАРОД 07.02 18:44 2 comments

p0809cqfdecoledef022.jpg imageFuck Off, Google - На нашите приятели 07.02 16:39 2 comments

textОтворено писмо на Ципрас към немския народ в германския ежедневник „Ханделсблат“* 03.02 00:57 0 comments

textСкандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена 02.02 21:17 1 comments

textФондация Програми за животните се противопоставя на предложените изменения на Закона за ве... 30.01 16:57 0 comments

logole.gif imageВ подкрепа на СИРИЗА 23.01 19:49 1 comments

shumen2.jpg imageБДЖ Е НА НАРОДА! Вълна от недоволство в страната заради спрените влакове (обзор) 18.01 23:48 2 comments

повече >>