настройки

  • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

АДСО: Позиция и представяне на нашите принципи и идеи

category България | Активизъм и протести | feature author Thursday, 23 December 2010, 10:06author by Антиавторитарно действие за свободно общество Докладвай тази статия на редакторите

Позиция на “Антиавторитарно действие за свободно общество”

Ние сме антиавторитарни, защото сме против всички авторитети, всяка власт и всякаква доминация в човешките взаимотношения. Идваме от традицията на анархизма, където са нашите корени, но желаем да излезем извън рамките на идеологиите.

Нашите четири принципа – минимум са:

  • антиавторитарен обхват в начина ни на работа и мислене
  • пряка демокрация в начините на вземане на решения
  • отказ от приемане на каквато и да било форма на власт
  • отхвърляне и противопоставяне на всякаква форма на дискриминация

Всеки, който споделя тези четири принципа - минимум може да бъде наш член или просто да работи с нас. Базирайки се върху тях, ние се насочваме към преките действия в борбата за социално освобождение, дотолкова доколкото можем. Отхвърляме закостенелите рамки на строгото идеологическо мислене. Точно затова смятаме да присъстваме във всяка обеществена / социална борба на нашето време, като не само заявяваме своята позиция и подкрепа или пък заклеймяване и омраза, но и се опитваме да придадем повече радикалност и независимост на тази борба.

Какво означава присъствие в обществените проблеми?

Отхвърляне на бюрократизма и паразитизма на държавния апарат във всяко негово проявление, включително гласуването при представителната «демокрация». Показване на алтернативни начини на съществуване на пряка демокрация и самоуправление чрез действието на нашите асамблеи.

Тотално отхвърляне на капитализма като експлоататорска и авторитарна система и стремеж към създаване на солидарно и колективно общество без експлоататори, потисници и лидерски авторитети, без значение дали това общество ще се нарича анархистко, сапатистко или икономика на участието например. Ние не се интересуваме от книжните думи и епитети. Активността ни може да се изразява в подкрепа и вземане на участие във работнически протести, които воюват за по-добър живот, равно разпределение на благата и против ограбването от страна на шефовете, независимо дали става дума за мултинационална корпорация или местен “феодал”. Под „работнически” имаме предвид не само работниците от Кремиковци например, а всяка работническа борба без значение дали става дума за лекари, преподаватели или работещи в сферата на услугите. Подкрепяме справедливата борба за достойно съществуване на всеки – от обикновения стругар до компютърния специалист. Участвайки в тези борби обаче няма да се задоволим само с обикновените синдикални искания, често стигащи само до мисълта за днешния ден, а ще представяме и нашата алтернатива за бъдещо свободно и справедливо общество. Всъщност ние сме против цялата система, която произвежда съвременни роби, които нямат права да решават какво произвеждат, за кого го произвеждат и защо. Като част от борбата ние можем обаче да подкрепим някои временни искания. В този смисъл ще подкрепим съществуването/създаването на всяка една синдикална група, работническо обединение или такова на учащите се, което е организирано като антиавторитарна и хоризонтална структура. Заставаме безрезервно и зад справедливата борба на студентите и преподавателите във висшето образование в момента, но смятаме че тя би могла да израстне до цялостна борба срещу приватизацията на образованието и държавния контрол и би трябвало да се свърже с подобната или направо същата борба в почти цяла Европа.

Същото или подобно можем да кажем и относно участието ни в екологичните борби. Считаме екологичната криза за една от най-сериозните сред многото истински и фалшиви „кризи” на капитализма и смятаме, че проблемът се корени в самия капитализъм и неговото хищническо отношение спрямо природата. Затова бихме участвали в днешните екологични борби, опитвайки се да ги радикализираме и отказвайки всякакво сътрудничество и реформизъм с която и да било форма на власт или капитал.

Категорично отхвърляме всяка форма на дискриминация, ксенофобия, расизъм и неонацизъм! Ние обаче не сме толкова наивни, че да влезем в клопката на либералния „мултикултурализъм” и нямаме нужда от заличаване на културните различия. Ние вярваме по-скоро в думите „Всички равни, всички различни!”. Борбата ни с гореизброените ракови образувания в днешното общество обаче не се изразява само до преки антифашистки акции, а също така се изразява в работа и солидарност с всички застрашени малцинствени групи като например роми, имигранти, хора от други етноси, хомосексуални или хора в неравностойно положение, както и всеки или всяка, който/която е дискриминиран/а. Ще се опитаме да се противопоставим също на всяка публична проява, целяща легитимирането на нацизма/фашизма и всяка друга тоталитарна идеология без да забряваме 45-годишното минало на открита "комунистическа" диктатура. Считаме това за част от по-общата война с държавния национализъм. Подкрепяме и заявяваме своето участие във всички акции „Без граници”в подкрепа на „нелегалните” имиграни, против затворите за задържане на такива, както и против границите, които разделят народите!

Изключително важно място отделяме на международната солидарност и връзки – считаме, че социалната промяна е невъзможна в една-единствена страна, а борбата срещу горепосочените проблеми няма как да се получи без международно сътрудничество. Смятаме, че лозунгът „От Балкани на национализъм и експлоатация към Балкани на солидарност и борба!” изразява най-точно позицията ни по този въпрос. Това важи и за целия останал свят.

И последно, но не и по важност – ние се разграничаваме категорично от лансирания от медиите и властта „анархизъм”, който бива представен като безиидеен, разрушителен, дезорганизиран, хулигански и лайф стайл. Разграничаваме се и от всички онези „анархисти”, които съзнателно или несъзнателно попадат в клопката на този изграден имидж. Работейки с обществото, а не за и против него ние считаме, че „насилието е само една малка река, докато да работиш с хората – това е океан ”.Употребявайки термина „общество” ние сме наясно, че то не представлява само по себе си постоянна величина, а е нещо, което е динамично и постоянно променящо се. В този смисъл може да се окаже, че ако големи части от обществото станат изразител на определени негативни тенденции, то ние няма да се чувстваме длъжни го подкрепим.

И накрая, нека си пожелаем смелост и кураж в борбата, която със сигурност няма да е лесна, но ние знаем, че истинските промени винаги са били трудни. Също така знаем, че ако се борим за социална промяна можем да загубим, но ако не го сторим, то вече сме загубили!

Антиавторитарно действие 
За свободно общество


София, 23.12.2010г.

Коментари (1 - 10 of 34)

Отиди на страница 1 2 3 4   -  Към коментарите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
author by Същия работникpublication date Thursday, 23 December 2010, 10:21Докладвай тази статия на редакторите

Защо се трият коментари ? Очевидно е крайно време да се проведе диалог между анархистите в България. Нещо на което се пречи от години и диалога се заменя с злобни нападки. Или ни устройва да продължаваме по същия начин ?

author by LGBpublication date Thursday, 23 December 2010, 10:42Докладвай тази статия на редакторите

Коментари в Индимедия не се трият, и това се пояснява стотици пъти вече, въпреки, че преди да се раздават оценки, е добре да се прочетат принципните текстове относно работата, структурата, правилата и тн. на Индимедия - намират се в лявата част на сайта - "За Нас"

Въпросният коментар? е скрит поради фактът, че няма анализ на тескта, няма алтернативна гледна точка, критика и въобще няккава форма на коментар, отговаряща на принципите и правилата.

Очевидно въпросите в колко часа и от кого е пусната въпросната дописка не попадат в категорията смислен коментар, по-скоро асоциацията е със набързо написана, заядлива реакция, в състояние на афект.

author by Работник от Нощна смянаpublication date Thursday, 23 December 2010, 11:28Докладвай тази статия на редакторите

Явно не е ясно какво питам в "скрития" коментар, затова ще го попитам пак в прав текст за да не се помисли за нещо друго:

Тази позиция от всички ли е съставена в групата или един-двама човека са формални или неформални лидери, без значение дали го искат или не ?

Този въпрос наистина няма пряко отношение към СЪДЪРЖАНИЕТО на дописката, но има отношение към НАЧИНА НА НАПИСВАНЕ, затова мисля че е релевантен и няма нужда да се крие. И не е толкова важно да ми отговорят, важното е сами да си го зададат и да намерят отговор за себе си. Само тогава има шанс да имат нямаква тежест.

author by член на АДСОpublication date Thursday, 23 December 2010, 11:58Докладвай тази статия на редакторите

Да, текстът е написан от всички ни вследствие на много срещи и представя идеите ни.Благодарим ти за проявения интерес.

author by Стоян Атиповpublication date Thursday, 23 December 2010, 15:06Докладвай тази статия на редакторите

Ако съм разбрал правилно вие сте още по-радикално леви от ФАБ. На вас не ви е толкова водещ проблем властта колкото капитализма, така ли? Ако е така колко големи са ви различията с 23 септември и Че Гевара? Също така ме интересува до колко смятате вижданията си за обществено популярни при условие, че голяма част от студентите тази година излязоха с искания за ... повече контрол на студентите в образованието, никаква държавна намеса и други неща, които могат да бъдат гарантирани само от една частна форма на образование на принципа "който плаща, той поръчва музиката"? Искания като вашите издигнаха само индоктринирани "учени" от БАН (все пак до преди 20 години висшето образование е било забранено на противниците на режима, а академичната кариера е само за "наши хора"), които си протестираха сами и Призив, които бяха освирквани на всеки протест от студентите.

author by Goshopublication date Thursday, 23 December 2010, 15:44Докладвай тази статия на редакторите

Стояне от кои части стигаш до тези изводи или това е цялостната ти преценка за текста ? Аз не намирам основания да стигна до изводите до които си стигнал. Не виждам къде казват, че имат проблем само с капитализма, дори напротив.

А и не може да се каже еди-кои-си са по-радикално леви от други - значението и на двете думи "радикален" и "ляв" е размито от доста време.

author by Един от групата.publication date Thursday, 23 December 2010, 16:18Докладвай тази статия на редакторите

   Като член на групата ще се опитам ЛИЧНО да отговоря на въпросите ти.
   В текста се говори за самоорганизирано общество даващо право на глас на всеки,тъй като от историята знаем,че държавата не може да осигури това-била тя лява или дясна.Не забравяй,че държавата е синоним на подтисничество.Така че сме против всеки вид власт както недвусмислено е отбелязано в текста!Затова подчертаваме,че идваме от традициите на анархизма,тъй като той отхвърля съществуването на държава и власт.
   В коментара си отбелязваш някои идеологически групи,но както сме отбелязали в текста си,ние изоставяме идеологическите клишета тъй като те принадлежат на миналото.Нашата цел, както я разбирам аз е да насърчи диалога в обществото промотирайки актуалните въпроси,а не да дава "правоверни" отговори чрез идеологически манифести!Писнало ми е от "експерти"!Затова искам да излезем от фалшивата дилема "повече капитал" или "повече държава" и да предложа трета опция - свободна и социална.В тази насока "експертите" ще останат безсилни и ще можем да вземем живота си в свои ръце.
   По същата логика разсъждавам и по въпроса за образованието.Аз съм за образование,свободно от контрола на бизнеса и на каквато и да била ДЪРЖАВА.Знанията и науката трябва да бъдат в полза на хората, а не за да обучават работници и роби в полза на частни или държавни интереси!Контролът трябва да е изцяло в ръцете на студентите и преподавателите.

author by Kitty Stylespublication date Thursday, 23 December 2010, 17:18Докладвай тази статия на редакторите

Изразената позиция е много силна, но има едно изречение, което не ми хареса, а именно:

ние се разграничаваме категорично от лансирания от медиите и властта „анархизъм”, който бива представен като безиидеен, разрушителен, дезорганизиран, хулигански и лайф стайл. Разграничаваме се и от всички онези „анархисти”, които съзнателно или несъзнателно попадат в клопката на този изграден имидж.

Пак ли някой ще решава кой е анархист и кой не ? Може би на мен така ми звучи и хората от групата не влагат такъв смисъл. Преди време редовно имаше такива изявления в интернет, надявам се че това не е пореден случай и , че наистина АДСО са над идеологическите клишета, както заяваяват.

Иначе успех!

препратка: http://aarmed.blogspot.com/2010/12/blog-post_5231.html
author by от групатаpublication date Thursday, 23 December 2010, 17:51Докладвай тази статия на редакторите

Кити, никой не решава, кое е анархизъм, но този параграф е много важен за нас, именно защото искаме да се разграничим тотално от т.нар. инсърекшънъри анархизъм, който ти толкова много харесваш... Затова ти писах, че след като си публикуваме позицията може би някои неща няма да ти харесат. Инсърекшънъри анархизма според нас на практика работи СРЕЩУ обществото и хората, за които заявява, че се бори, а властта най-вече чрез медиите използва неговите тактики за да създава въпросния "имидж" на анархизма като цяло. Ние сме над идеологическите рамки, но все пак имаме опредлен подход на работа и действие и той е точно противоположен на пътищата и мисленето следвани от групи като "секта на революционерите" или "Ядрата на огнения заговор". За нас този начин на "действие" води до задънена улица. Може би при определени обстоятелства е оправдан, но като цялозадълбочава пропастта именно между хората и "активистите".

author by Стоян Атиповpublication date Friday, 24 December 2010, 01:53Докладвай тази статия на редакторите

В текста на няколко места ясно си е заявено, че групата е срещу капитализма. "Тотално отхвърляне на капитализма като експлоататорска и авторитарна система и стремеж към създаване на солидарно и колективно общество".

Просто останах с цялостното впечатление, че като основен проблем се разглежда капитализма, търговията и т.н, а не съществуването на власт и държава. Затова и попитах за конкретни организации, които до някъде споделят тази идея, а не за идеологиите, с които те се отъждествяват.

Иначе пожелавам ви успех и се радвам, че сте се разграничили от анархо-пуберите. Прякото действие трябва да се ползва, за да подкрепи диалога и отстояването на позиция, а не за избивне на комплекси или задоволяване на тинейджърски пориви.

Брой коменатри на страница
 Отиди на страница 1 2 3 4  
locked Не приемаме повече коментари към тази статитя
 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Wednesday 07.10, 11:20

browse text browse image browse video browse audio

text„Шоковата терапия изисква непрозрачност“ 05.10 04:27 0 comments

textС какво мислим? 05.10 03:39 0 comments

text7 октомври - Световен ден за достоен труд 24.09 01:45 0 comments

yjymnuoetvt6enkhly4p.jpg imageПетима българи задържани на протест срещу златната мина в Халкидики 30.08 21:10 0 comments

texttyuerueryerert 07.08 13:20 0 comments

economistesca3a4.jpg imageНадзор над икономическата мисъл в университетите 25.07 17:54 1 comments

220pxbravenewworldrevisited.jpg imageКак ни манипулират 21.07 20:08 0 comments

618x346.jpg imageПоглед в бъдещето: Протест с изместен център 19.07 20:05 0 comments

textКостадина Кунева: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ "НАМИГНА" на НАТО 17.06 02:35 0 comments

seed_laws_poster_en_thumb.jpg imageПолитика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите региони 12.06 17:02 0 comments

textПовишават ефективноста на радиоактивно облъчване на мозъците 10.06 10:39 0 comments

1f33eb559193af8853c1e5f44c95edda.jpg imageГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ - БЪЛГАРИЯ ЗА МИР 05.06 21:47 0 comments

9f938b8ae38500613817a123c55f7761.jpg imageКакво можем да научим от етичния кодекс на древните индианци 30.05 18:19 1 comments

citizenfour1.jpg imageРеч на Едуард Сноудън при връчване на Награда за цялостен житейски принос 27.05 20:00 1 comments

csm_european_solidarity_greece_logo_8a39d2e6f7_2.gif image20-26 ЮНИ: ПРИЗИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛИЗАЦИЯ ОТДОЛУ НАГОРЕ ОТ ГРЪЦКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 27.05 13:42 0 comments

01.jpg imageНАТО, БТА и свободата на словото 26.05 02:39 1 comments

x_9b531a43_1_2.jpg imageБлизък изток: Най-голямата заплаха за населението все още е от страна на правителствата 24.05 15:57 0 comments

arton11610bb819.jpg imageDEBT OVER! 4-ти Европейски Летен Университет на CADTM 23.05 17:53 1 comments

banner_300x250.jpg imageСветовен марш срещу Монсанто 23 май 2015 20.05 20:05 2 comments

Let it be - лозунгът на протестите за свободно слово в България. imageВ подкрепа на честната журналистика в България и протеста на журналистите от БНР 19.05 04:29 0 comments

повече >>