настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

"Световна вълна на действия за образование"

category Международни | Образование и здравеопазване | feature author Sunday, 31 October 2010, 21:18author by Priziv Докладвай тази статия на редакторите

Съвместна декларация на участниците

По света студенти, ученици, учители, родители и служители протестираме срещу засилващата се комерсиализация и приватизация на общественото образование; от едно десетилетие ние се борим за безплатно и независимо образование.

Тази година ще се обединим на международно ниво в една „Световна вълна на действия за образование”.

Още по темата: С двата студентски протеста битката за образованието започна | Денят на будителите – ден на протест за образование | Протестна декларация – Просто Искаме да учим! | Европейското образование под натиска на пазарите | Следващите протести на студенти и преподаватели в защита на образованието

Нови материали по темата: Бунт в Лондон – студенти превземат сградата на консерваторите | 10 ноември 2010 – една вихрушка ли ще ни спре | Прилики и разлики: Голямото шествие "Спрете орязванията в бюджета за образование” в Лондон

 

Много от нас участват в „Международното студентско движение” което е една самоорганизирала се платформа, създадена за обмен на информация, за свързване и координиране на протестите на международно ниво. Ние действаме в рамките на структури, основани на прякото участие и отсъствието на йерархия, на колективни дискусии и акции. Всеки, който се възприема като борещ се срещу приватизацията на общественото образование и за безплатно и независимо образование, може да се включи и участва, а също и да допринася за развитието на платформата!

Някои от нас вече се срещнаха и направиха връзки по време на следните събития: 10-годишнината на Болонския процес в Лувен ла Ньов (Белгия) на 25-29 април 2009 г., Срещата на университетския Г-8 в Торино (Италия) на 17-19 май 2009 г., „Болоня гори” във Виена (Австрия) на 11-14 март 2010 г., „Болоня продължава да гори” в Мадрид (Испания) на 8-14 април 2010 г. и на Европейския образователен конгрес в Бохум (Германия) на 25-30 май 2010 г.

Нас ни обединяват следните цели:

Против какво се борим?

 

- Против (негативните) ефекти на настоящата икономическа система върху хората и образованието:

 • Такси за следване или каквито и да е такси, които изключват хора от достъп и качествено участие в образователния процес
 • Студентска задлъжнялост (към банките)
 • Образование, направено изцяло в услуга на пазара на труда (на бизнеса)

 

Т.нар. „Болонски процес (и неговите различни проявления по света) е насочен към това да наложи на образователната система да подготвя хора в умения, които изисква пазарът на труда (бизнеса). Болонският процес предвижда намаляване на разходите за обучение, намаляване продължителността на времето за учене и създаване на нискоквалифицирана работна ръка.

 • Превръщане на образованието в стока (както всички други аспекти на живота)
 • (Нарастващо) влияние на бизнес интересите върху финансирането на общественото образование
 • (Нарастване) на орязванията от бюджетите за образование на страни от целия свят
 • „Приватизация” на обществените фондове чрез субсидирането им от частни образователни институции
 • Експлоатация и превръщане в стока на труда на заетите в образованието

 

- Ние сме против дискриминацията и против изключването от която и да е образователна институция, основаващо се на:

 • Обществено-икономически произход (понастоящем образователните системи са така регулирани, че хора с по-малки финансови възможности да не могат да имат равно на останалите участие в тях)
 • Националност
 • Външен вид
 • Политически възгледи и дейност
 • Пол
 • Сексуална ориентация
 • Религия
 • Етнически произход
 • Цвят на кожата

 

-  Ние сме против поставянето в приоритет на изследвания, насочени към комерсиални скъпоструващи изобретения за сметка на свободното добиване на знания от всички!

 • Обществените образователни институции все повече са заставяни да се конкурират за частно финансиране за изследвания; същевременно частните фондове инвестират единствено в изследвания, обещаващи да донесат печалба (което води до спад на финансирането в изследователски области, които са значими, но не са рентабилни). Образователните институции и заетите в тях са оценявани с „отличен”, само ако носят печалба и само в такъв случай могат да разчитат на допълнително държавно финансиране.

 

-    Ние сме против поставянето в приоритет на изследванията, носещи доходи, за сметка на базисното образование и изследвания.

 

-    Ние сме против милитаризма в образователните институции:

 • Против изследванията за военни цели
 • Против рекрутирането за и рекламирането на армията 

 

За какво се борим?

-   База:

 • Безплатно и независимо образование като човешко право: образованието трябва първо да служи на интереса на човек да бъде независим, което значи да има критично (собствено) отношение и разбиране спрямо заобикалящата го обществена и природна среда; образованието трябва да създава не само независими личности, но и независими общества.
 • Образование като обществено благо, служещо на обществения интерес
 • Академична свобода и право на избор: свобода на следване в коя да е образователна дисциплина

 

-  Достъпност:

 • Освобождаване от финансовите механизми на заплащане от страна на участниците (в образователния процес) и от всяка форма на дискриминация и изключване, т.е. общодостъпност
 • Достатъчно финансиране на всички обществени образователни институции, без значение дали са рентабилни или не

 

- Структура:

 • Всички образователни субекти/институции трябва да са демократично структурирани (пряко участие „от долу” като основа в процеса на взимане на решения)

 

Защо действаме на местно и световно ниво едновременно?

Въздействията на настоящата глобална икономическа система предизвикват съпротива по целия свят. Докато подлагаме на натиск властта и законодателството по места с цел да ги променим, ние винаги трябва да имаме в предвид интернационалния и структурен характер на нашите проблеми, и с оглед на това да споделяме помежду си използваните тактически прийоми, организационен опит, теоретическо познание и да се учим едни от други. Кратковременни промени могат да настъпят на местно равнище, но голямата промяна може да се случи само ако сме обединени на световно ниво.

Каквото и да правят образователните системи, те са заставени да съществуват в рамките на следната икономическа и държавна система(и): подбор, подготовка и създаване на невежество и подчинение. Ние се обединяваме в името на друга образователна система и друг начин на живот.

Ние се обединяваме против всякакъв вид репресии от страна на властта, насочени срещу хората, които участват в борбата за безплатно и независимо образование.

 

Един свят – една борба

 

 

 

препратка: http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=vie...mid=1
author by Иванpublication date Friday, 12 November 2010, 16:06Докладвай тази статия на редакторите

http://chronicle.com/article/The-College-as-a-Philanthr...5176/
Подобни хора трябва да управляват университети.

 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Friday 27.03, 02:44

browse text browse image browse video browse audio

efbww.jpg imageСтоп на социалния дъмпинг 23.03 16:15 0 comments

tjnrgb.jpg imageРезолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността н... 17.03 13:50 2 comments

textДългът – един век извиване на ръце 13.03 03:33 0 comments

_cropped.jpg image„Урок” по честно кино 12.03 04:46 0 comments

chergarianarchycopy.jpg imageПатриотизмът - опиум за угнетената душа 12.03 03:49 0 comments

20925_1.jpg image„Гео Милев и изкуството“ 09.03 14:43 0 comments

textРаботещи бедни 03.03 02:44 0 comments

debt.jpg imageНС да отмени решението си за 16 млрд. заем 03.03 01:26 1 comments

fr_caroussels_image_189.jpg imageОснови на биодинамичното земеделие 01.03 03:59 2 comments

growningcommunities.jpg imageGrowing Communities – практическа алтернатива на хранителната индустрия 27.02 23:41 0 comments

samain.jpg imageЗа религията, политиката и секуларизма 16.02 18:25 1 comments

textПолитика без политика: "ние" и "те" в протестите и кризата на представителството 11.02 02:01 0 comments

yin_yang_laozi1.jpg imageЕкологичното съзнание и особеностите на източната мисловност 07.02 19:08 0 comments

debt.jpg image15/2: Ден за протести в СОЛИДАРНОСТ С ГРЪЦКИЯ НАРОД 07.02 18:44 2 comments

p0809cqfdecoledef022.jpg imageFuck Off, Google - На нашите приятели 07.02 16:39 2 comments

textОтворено писмо на Ципрас към немския народ в германския ежедневник „Ханделсблат“* 03.02 00:57 0 comments

textСкандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена 02.02 21:17 1 comments

textФондация Програми за животните се противопоставя на предложените изменения на Закона за ве... 30.01 16:57 0 comments

logole.gif imageВ подкрепа на СИРИЗА 23.01 19:49 1 comments

shumen2.jpg imageБДЖ Е НА НАРОДА! Вълна от недоволство в страната заради спрените влакове (обзор) 18.01 23:48 2 comments

повече >>