настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Предстоящи събития

няма събития, отговарящи на Вашата заявка!

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

"Световна вълна на действия за образование"

category Международни | Образование и здравеопазване | feature author Sunday, 31 October 2010, 21:18author by Priziv Докладвай тази статия на редакторите

Съвместна декларация на участниците

По света студенти, ученици, учители, родители и служители протестираме срещу засилващата се комерсиализация и приватизация на общественото образование; от едно десетилетие ние се борим за безплатно и независимо образование.

Тази година ще се обединим на международно ниво в една „Световна вълна на действия за образование”.

Още по темата: С двата студентски протеста битката за образованието започна | Денят на будителите – ден на протест за образование | Протестна декларация – Просто Искаме да учим! | Европейското образование под натиска на пазарите | Следващите протести на студенти и преподаватели в защита на образованието

Нови материали по темата: Бунт в Лондон – студенти превземат сградата на консерваторите | 10 ноември 2010 – една вихрушка ли ще ни спре | Прилики и разлики: Голямото шествие "Спрете орязванията в бюджета за образование” в Лондон

 

Много от нас участват в „Международното студентско движение” което е една самоорганизирала се платформа, създадена за обмен на информация, за свързване и координиране на протестите на международно ниво. Ние действаме в рамките на структури, основани на прякото участие и отсъствието на йерархия, на колективни дискусии и акции. Всеки, който се възприема като борещ се срещу приватизацията на общественото образование и за безплатно и независимо образование, може да се включи и участва, а също и да допринася за развитието на платформата!

Някои от нас вече се срещнаха и направиха връзки по време на следните събития: 10-годишнината на Болонския процес в Лувен ла Ньов (Белгия) на 25-29 април 2009 г., Срещата на университетския Г-8 в Торино (Италия) на 17-19 май 2009 г., „Болоня гори” във Виена (Австрия) на 11-14 март 2010 г., „Болоня продължава да гори” в Мадрид (Испания) на 8-14 април 2010 г. и на Европейския образователен конгрес в Бохум (Германия) на 25-30 май 2010 г.

Нас ни обединяват следните цели:

Против какво се борим?

 

- Против (негативните) ефекти на настоящата икономическа система върху хората и образованието:

 • Такси за следване или каквито и да е такси, които изключват хора от достъп и качествено участие в образователния процес
 • Студентска задлъжнялост (към банките)
 • Образование, направено изцяло в услуга на пазара на труда (на бизнеса)

 

Т.нар. „Болонски процес (и неговите различни проявления по света) е насочен към това да наложи на образователната система да подготвя хора в умения, които изисква пазарът на труда (бизнеса). Болонският процес предвижда намаляване на разходите за обучение, намаляване продължителността на времето за учене и създаване на нискоквалифицирана работна ръка.

 • Превръщане на образованието в стока (както всички други аспекти на живота)
 • (Нарастващо) влияние на бизнес интересите върху финансирането на общественото образование
 • (Нарастване) на орязванията от бюджетите за образование на страни от целия свят
 • „Приватизация” на обществените фондове чрез субсидирането им от частни образователни институции
 • Експлоатация и превръщане в стока на труда на заетите в образованието

 

- Ние сме против дискриминацията и против изключването от която и да е образователна институция, основаващо се на:

 • Обществено-икономически произход (понастоящем образователните системи са така регулирани, че хора с по-малки финансови възможности да не могат да имат равно на останалите участие в тях)
 • Националност
 • Външен вид
 • Политически възгледи и дейност
 • Пол
 • Сексуална ориентация
 • Религия
 • Етнически произход
 • Цвят на кожата

 

-  Ние сме против поставянето в приоритет на изследвания, насочени към комерсиални скъпоструващи изобретения за сметка на свободното добиване на знания от всички!

 • Обществените образователни институции все повече са заставяни да се конкурират за частно финансиране за изследвания; същевременно частните фондове инвестират единствено в изследвания, обещаващи да донесат печалба (което води до спад на финансирането в изследователски области, които са значими, но не са рентабилни). Образователните институции и заетите в тях са оценявани с „отличен”, само ако носят печалба и само в такъв случай могат да разчитат на допълнително държавно финансиране.

 

-    Ние сме против поставянето в приоритет на изследванията, носещи доходи, за сметка на базисното образование и изследвания.

 

-    Ние сме против милитаризма в образователните институции:

 • Против изследванията за военни цели
 • Против рекрутирането за и рекламирането на армията 

 

За какво се борим?

-   База:

 • Безплатно и независимо образование като човешко право: образованието трябва първо да служи на интереса на човек да бъде независим, което значи да има критично (собствено) отношение и разбиране спрямо заобикалящата го обществена и природна среда; образованието трябва да създава не само независими личности, но и независими общества.
 • Образование като обществено благо, служещо на обществения интерес
 • Академична свобода и право на избор: свобода на следване в коя да е образователна дисциплина

 

-  Достъпност:

 • Освобождаване от финансовите механизми на заплащане от страна на участниците (в образователния процес) и от всяка форма на дискриминация и изключване, т.е. общодостъпност
 • Достатъчно финансиране на всички обществени образователни институции, без значение дали са рентабилни или не

 

- Структура:

 • Всички образователни субекти/институции трябва да са демократично структурирани (пряко участие „от долу” като основа в процеса на взимане на решения)

 

Защо действаме на местно и световно ниво едновременно?

Въздействията на настоящата глобална икономическа система предизвикват съпротива по целия свят. Докато подлагаме на натиск властта и законодателството по места с цел да ги променим, ние винаги трябва да имаме в предвид интернационалния и структурен характер на нашите проблеми, и с оглед на това да споделяме помежду си използваните тактически прийоми, организационен опит, теоретическо познание и да се учим едни от други. Кратковременни промени могат да настъпят на местно равнище, но голямата промяна може да се случи само ако сме обединени на световно ниво.

Каквото и да правят образователните системи, те са заставени да съществуват в рамките на следната икономическа и държавна система(и): подбор, подготовка и създаване на невежество и подчинение. Ние се обединяваме в името на друга образователна система и друг начин на живот.

Ние се обединяваме против всякакъв вид репресии от страна на властта, насочени срещу хората, които участват в борбата за безплатно и независимо образование.

 

Един свят – една борба

 

 

 

препратка: http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=vie...mid=1
author by Иванpublication date Friday, 12 November 2010, 16:06Докладвай тази статия на редакторите

http://chronicle.com/article/The-College-as-a-Philanthr...5176/
Подобни хора трябва да управляват университети.

 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Monday 21.04, 15:08

browse text browse image browse video browse audio

farming4.jpg imageБосна най-накрая се обедини… срещу приватизациите 13.04 19:23 0 comments

181620_b.jpg imageДемократични форми на гражданското участие 10.04 16:42 0 comments

mtctg2o.jpg imageСп. Радикална педагогика: "Разговор с Ноам Чомски" 09.04 16:35 0 comments

1557646_10152359176190229_1455271599_n.jpg imageРобство в ЕС – нелегални работници от Балканите в Италия 06.04 19:52 0 comments

textЗа границите и хората 03.04 13:06 0 comments

maya.jpg imageИзложба-базар в подкрепа на бедстващата млада художничка Мая Борисова 24.03 17:38 1 comments

bilin.jpg imageБилин, Билин! 23.03 23:15 0 comments

20140320newsletter.jpg imageНяма Хранителан суверенитет без участие на младежта 22.03 17:56 0 comments

textЧерно-бялата картина на пропагандата 20.03 21:34 0 comments

graulhet.jpg imageДа изработиш сам своята вятърна мелница, упътване 19.03 19:02 0 comments

ttip.jpg imageСлед промени на тъмно споразумението за свободна търговия между ЕС и Америка подкопава еко... 17.03 18:38 0 comments

prism_nsa.jpg imageНоам Чомски: Неосведоменото общество 17.03 16:58 0 comments

Изискват референдуми по гражданска инициатива... Ще бъде ужас!!! imageРеферендум, независимост, смърт, описани в десет стъпки. 17.03 14:39 0 comments

9780884653462_p0_v1_s260x420.jpg imageЕкологичното наследство на Сочи 13.03 14:44 0 comments

textУкрайна отново е на колене! 11.03 10:24 1 comments

simoneweilcover1.jpg imageБез жребий няма равонство за жените 08.03 13:58 1 comments

180pxcypherpunks_by_julian_assange.jpg imageПряко излъчване с Джулиан Асанж 04.03 23:03 1 comments

marketseconomyd8bbd.jpg imageУкрайна, новата жертва на МВФ 04.03 16:03 3 comments

3617609_nik0027052530102.jpg imageДа изобразиш избора си 03.03 18:44 0 comments

antifaukraine.jpg imageИнтервю с Мира, Андрей и Саша от украинското антифашистко движение 25.02 19:08 0 comments

повече >>