настройки

  • - Езици [Languages] - bg | en

Предстоящи събития

няма събития, отговарящи на Вашата заявка!

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

БГ: МК "Кремиковци" - металургичният гигант на социалистическа България

category България | Икономика и труд | Коментар author Sunday, 01 March 2009, 00:36author by ДВИЖЕНИЕ ЗА СЪПРОТИВА "23 СЕПТЕМВРИ"author email septemvri23 at abv dot bgauthor address www.septemvri23.comauthor phone 0889 10 93 45 Докладвай тази статия на редакторите

МЕТАЛУРГИЧНИЯТ ГИГАНТ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

„Кремиковци” винаги е бил обект на злостна клеветническа кампания още от създаването си. Не би могло да бъде иначе тъй като комбинатът не само е един от символите на социалистическата индустриализация, но и винаги е бил една от главните опори на българската икономика и засяга твърде много политически и икономически интереси.
Затова си заслужава да споменем някои от основните клишета на тази клеветническа кампания.

МЕТАЛУРГИЧНИЯТ ГИГАНТ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

http://septemvri23.com/Kremikovski_rabotnici_otnovo_na_...a.htm

http://septemvri23.com/Video/kremikovski_protest.wmv

http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-f1/topic-t...1.htm

http://septemvri23.com/protesti_antiMital.htm

1. Кремиковската руда била много малко и много бедна и затова било икономически неизгодно нейното използване и самото съществуване на комбината.

Установените запаси на желязна руда в района на Кремиковци са 250 милиона тона и през изминалите 45 години са използвани около 50% от тези запаси, така че, при запазване на сегашните темпове на експлоатация, руда ще има за още поне 40 години. Кремиковската руда е наистина бедна на желязо (не повече от 32%), но съдържа и други полезни изкопаеми – 22% съединения на бария, 6,7% манган, както и малки количества олово и други цветни метали. Затова за нея е разработена технология за комплексното й използване. Друго предимство е, че рудата е на малка дълбочина и позволява открит добив, който е много по-евтин и производителен от подземния добив.
Реалната себестойност на един тон агломерат от кремиковска руда с 49 % съдържание на желязо е бил през 60-те години, 7 рубли/тон, докато цената на съветската желязна руда с 50% съдържание на желязо е била 10 рубли за тон, на съветско-румънската граница, а на алжирската руда, също с 50% желязо – 8,2 долара за тон, но в алжирско пристанище. Следователно кремиковския агломерат е по-евтин от вносните руди дори без да се вземат предвид транспортните разходи. Вносна руда с високо съдържание на метал у нас е използвана по технологични съображения (да се увеличи производителността на доменните пещи), а не поради ниската цена. Още повече, че цената на рудата оказва сравнително малко влияние върху крайната цена на произвеждания метал.

2. „Кремиковци” е носел само „загуби” на българската икономика.

Достатъчни са елементарни познания в областта на пазарите на метали, за да се оцени лесно целият фалш на подобно твърдение.
Общите инвестиции в комбината през периода на социализма са за около 2млрд. лв., а произведената от него продукция само до1989г. е за над 30 млрд. лв., по цени от 80-те години. Ако би трябвало България да внася, произвежданите ежегодно от Кремиковци около 2 милиона тона прокат, тръби и т.н., това би струвало на страната над 600 милиона долара. За да получи толкова долари, България би трябвало да изнася ежегодно например 3-4 милиона тона пшеница, което е колкото целия добив на пшеница у нас сега.
До 1985г. при цени, отчитащи реалната себестойност на продукцията, „Кремиковци” е реализирал по 50млн.лв. ежегодна печалба. В годините на „перестройката” бяха повишени всички цени на енергия и суровини за комбината, докато цената на метала си остана непроменена. В резултат „дотациите” за комбината достигнаха 159 млн.лв. през 1989г., или около 10%, въпреки че по международни цени той би трябвало да има значителна печалба. В същото време, когато „Кремиковци” трябваше да продава проката си по 30 ст./кг и да понася 10% загуби, предприятия, произвеждащи лопати и кофи, продаваха същия прокат по 3 лв./кг и реализираха по 50% печалба.
Това не попречи обаче на „пазарните реформатори” да обявят държавните дотации за „дълг” и да ги обложат с непосилни лихви. Така се образува повече от половината от днешния „дълг” на комбината. Останалото дойде от източване на предприятието от новите му частни собственици и преди всичко – от прочутия Валентин Захариев.

3. Технологията на „Кремиковци” била „допотопна”.

В годините на създаването на комбината технологията беше напълно съвременна. След това периодично се извършваше модернизация на определени производства и се усвояваха нови технологични процеси и продукти. Така например през 80-те години „Кремиковци” произвеждаше тръби за газопроводи, които се изнасяха в СССР, бяло тенеке и ламарина за радиатори и хладилници, която се изнасяше на Запад. След 1989г., рязко намаля потреблението на метал в страната и комбинатът започна успешно да изнася 90% от продукцията си в Западна Европа и САЩ. Стигна се дотам, че Европейският съюз, под натиска на европейските производители на стомана, наложи специални санкции и ограничения срещу „Кремиковци”. Дори и при влошените условия на световния пазар на стомана към края на 2008г. разходите за 1 тон горещо валцувана стомана, произведена в „Кремиковци”, не надхвърлят 600 долара, включително средства за амортизация на оборудването. А цената на този 1 тон стомана към октомври 2008г. беше 1150 долара, без транспортните разходи. С други думи от продажбата на 1,5 милиона тона ламарина Кремиковци печели около 800 милиона долара годишно. Всъщност високата конкурентноспособност е и една от главните причини за непрестанните опити за ликвидиране на комбината.
Днес „Кремиковци” формира пряко 2% от брутния вътрешен продукт на страната, а косвено, чрез печалбите на свързаните с него фирми, банки и застрахователни дружества, неговият дял от БВП достига 5-6%. „Кремиковци” осигурява над 10% от експорта за ЕС, 13% от Осигурителния пенсионен фонд, 17% от митническите сборове, 18% от приходите на Националната електрическа компания. Над 1000 български производители са доставчици и клиенти на „Кремиковци”.
Очевидно е, че неговото ликвидиране ще е истинска икономическа катастрофа, която ще усети цялото ни общество.

4. „Кремиковци” е най-страшният замърсител на околната среда.

Естествено един металургичен комбинат не е санаториум, още повече когато се ръководи от частния бизнес с неговите стремежи за максимална печалба. Но страхотиите, които се разпространяват у нас, имат като главен източник стремежа на западните конкуренти да ликвидират опасния съперник.
По официални данни, през 1998г. например, емисиите на серни окиси от комбината са били 3860 тона, докато на другите замърсители в София същите емисии са били над 6000 тона, а от централите в комплекса Марица-Изток 903,000 тона.
Емисиите на азотни окиси от „Кремиковци”, през същата година са били 5900 тона, докато на отоплението и колите в София – 6400 тона, а на Марица-Изток – 36,000 тона.
С метан София е замърсила атмосферата с 24,000 тона, а „Кремиковци” само с 1300 тона, а „приносът” на Марица-Изток е 242,000 тона.
Подобно е положението с почти всички останали вредни емисии. Като цяло „Кремиковци” е по-малък замърсител не само от Марица-Изток, но и от химическите предприятия в Девня, нефтохимическия комбинат в Бургас, градските замърсители в София, Перник, Русе и др.

препратка: http://septemvri23.com/Kremikovci_metalurgichniat_gigan...a.htm
author by Тимурpublication date Sunday, 01 March 2009, 01:42Докладвай тази статия на редакторите

Всеки, който отдели малко време да се осведоми по въпроса ще се убеди, че твърденията в горния текст или са неверни, или твърде половинчати. Дори съветските специалисти, пратени за консултация в края на 50-те заключават, че кремиковската руда е твърде сложна за обработка и неподходяща за производство на качествен метал. Другаря Живков обаче е твърде вдъхновен от китайските и съветски фантасмагории за "голям скок напред", и така барабар Петко с мъжете БКП приема плана за влизане в комунизЪма през 1980 г., за който е нужен подобен металургичен комплекс. След упорито ухажване Хрушчов дава благословията си и София се сдобива с този индустриален мастодонт. Още от началото се работи изключително с вносни суровини, идеята примесите на барит, олово и манган да бъдат отделяни и продавани също се оказва нерентабилна и отчасти нереализуема. През цялото си съществуване Крамиковци е работел на загуба - по времето на СИВ с неговите осигурени пазари и преференциални цени това може и да е нямало такова значение, но след това има и то голяма. Комбинатът беше поддържан досега, защото голяма част от икономиката е негов заложник, пък и все още имаше какво да се краде. Освен всичко друго екологичното замърсяване далеч не е нещо, което трябва да се подминава с лека ръка.

author by Harpiqpublication date Saturday, 21 March 2009, 11:56Докладвай тази статия на редакторите

Има 1 интервю с тогавашния кмет на София, по Нова ТВ, в което той казва че точно след като Кремиковци е построен, той и Живков отиват в западна Германия. Там разбират че тенологията в Кремиковци е 30 години назад.

author by металургpublication date Wednesday, 29 April 2009, 18:55Докладвай тази статия на редакторите

Относно коментарите на Тимур и Herpig:
МК Кремиковци е технически обект. В тех- никата общите приказки нямат място. Нека противниците на Комбината да дадат конкретни цифри,подкрепящи техните тези, или да напишат конкретно коя от технологиите /там се прилагат много технологии/ е била остаряла. Да направят сравнителен технологичен анализ с друг аналогичен завод, поне за едно производ-ство. Всичко друго са празни приказки.

author by Свидетелpublication date Sunday, 28 June 2009, 12:57author email cvrk at mail dot bgДокладвай тази статия на редакторите

Работих в комбината доста време и няма защо да лъжа, понеже вече съм съкратен.
Два факта:
1. В Коксохимическият завод, в химическия цех, където работех, 100 човека давахме 400 000 лв. чиста печалба НА МЕСЕЦ. При средна натовареност на цеха. Това е изчислено инженерно като се "затвори" цеха, "купят" се всички влизащи в него материали, суровини и се "продаде" продукцията на международни цени. и това е страничен, не основен цех на Коксохима.
2. Горе-долу по същото време най-големият стан ЗА ЕДНА СМЯНА (8 часа) даваше бруто продукция с цена на пазара колкото са заплатите на целия комбинат ЗА ЕДИН МЕСЕЦ. И тук няма как да се излъже, знаеше се бройката и цената.

За допълнително размишление на господа всезнайковците, дето могат да говорят само общи приказки:
Помислете колко години говореха за нерентабилността на комбината, колко години го източваха при лошо управление, колко години предричаха фалит, а той все си работеше и даваше продукция...
Че и Захариев от неизвестен субект за 4 (четири) години стана милионер с купени няколко металургични завода и беше пръв данъкоплатец в България. Тогава вторият беше ... 23 годишният му син.
Че и индийците не си тръгнаха по-бедни. Не, точно обратното... Замъкнаха най-малко 300 000 000 лева, като заложиха в международни банки 3 основни производства на дружеството, взеха парите и офейкаха (което е една от основните причини за фалита, заедно с абдикацията на държавата). Не вложиха нито лев в комбината.
Това са известните на всички забогатели. Предполагам, че още толкова са отмъкнали по-малко или неизвестни на широката публика хора. Лупи е бълхичка в сравнение с тях.
Та, господа празнодумковци, вместо да говорите като папагали без връзка с главния мозък по-добре затворете уста и се замислете върху тези ОЧЕБИЙНИ факти, които само слепия или тъпия няма да забележи. Не мисля, че сте слепи.

author by Икономист4е - инонимнаpublication date Monday, 03 August 2009, 20:07author email ujasak99 at mail dot bgauthor address brbrauthor phone 0886326960Докладвай тази статия на редакторите

Абе Томов от къде си купи тези джипове и къщи бе момче само на малоумните не им е ясно че не е от ЦСКА .ха-ха-ха приказки за нерентабиност на комбината не правят чест на никой имащ поне елементарно понятие от икономика, и другото че комбината вече е факт от много години и всяко здравомислещо управление на страната би трябвало да се занимава с неговото усъвременяване а не с неговата бърза ,евтина и съмнителна приватизация, чийто цел са подобни изказвания.Става дума за стълб на българската икономика,ако не е ясно на някого,държави в наши дни се превземат с икономика, а не с армия!

 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Tuesday 31.03, 21:05

browse text browse image browse video browse audio

efbww.jpg imageСтоп на социалния дъмпинг 23.03 16:15 0 comments

tjnrgb.jpg imageРезолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността н... 17.03 13:50 2 comments

textДългът – един век извиване на ръце 13.03 03:33 0 comments

_cropped.jpg image„Урок” по честно кино 12.03 04:46 0 comments

chergarianarchycopy.jpg imageПатриотизмът - опиум за угнетената душа 12.03 03:49 0 comments

20925_1.jpg image„Гео Милев и изкуството“ 09.03 14:43 0 comments

textРаботещи бедни 03.03 02:44 0 comments

debt.jpg imageНС да отмени решението си за 16 млрд. заем 03.03 01:26 1 comments

fr_caroussels_image_189.jpg imageОснови на биодинамичното земеделие 01.03 03:59 2 comments

growningcommunities.jpg imageGrowing Communities – практическа алтернатива на хранителната индустрия 27.02 23:41 0 comments

samain.jpg imageЗа религията, политиката и секуларизма 16.02 18:25 1 comments

textПолитика без политика: "ние" и "те" в протестите и кризата на представителството 11.02 02:01 0 comments

yin_yang_laozi1.jpg imageЕкологичното съзнание и особеностите на източната мисловност 07.02 19:08 0 comments

debt.jpg image15/2: Ден за протести в СОЛИДАРНОСТ С ГРЪЦКИЯ НАРОД 07.02 18:44 2 comments

p0809cqfdecoledef022.jpg imageFuck Off, Google - На нашите приятели 07.02 16:39 2 comments

textОтворено писмо на Ципрас към немския народ в германския ежедневник „Ханделсблат“* 03.02 00:57 0 comments

textСкандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена 02.02 21:17 1 comments

textФондация Програми за животните се противопоставя на предложените изменения на Закона за ве... 30.01 16:57 0 comments

logole.gif imageВ подкрепа на СИРИЗА 23.01 19:49 1 comments

shumen2.jpg imageБДЖ Е НА НАРОДА! Вълна от недоволство в страната заради спрените влакове (обзор) 18.01 23:48 2 comments

повече >>